Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Palama Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 02.06.2020. Viimeisin muutos 17.02.2021.

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Palama Oy
Y-tunnus: 3090939-7
Osoite: Linnanherrantie 28 A
Postinumero: 00940
Postitoimipaikka: Helsinki
Puhelinnumero: 045 182 8302
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@palama.fi

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Palama Oy
Nimi: Juha Rönkkö
Osoite: Linnanherrantie 28 A
Postinumero: 00940
Postitoimipaikka: Helsinki
Puhelinnumero: 045 182 8302
Sähköposti: asiakaspalvelu@palama.fi

Palama Oy:n asiakaspalvelu palvelee rekisteriasioissa arkipäivisin klo 09-17.

 1. Tietosuojavastaava

Yritys: Palama Oy
Nimi: Juha Rönkkö
Osoite: Linnanherrantie 28 A
Postinumero: 00940
Postitoimipaikka: Helsinki
Puhelinnumero: 045 182 8302
Sähköposti: asiakaspalvelu@palama.fi

 1. Rekisterin nimi

Palama Oy:n asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri.

 1. Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettuja tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/ organisaatio/ yhdistys, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta viimeisestä kirjautumisesta Palama Oy:n sivustolle.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden tietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 1. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.